Johann von Gemen II, 1458

Het zegel van Johan II, heer van Gemen dd. 16-4-1435
Name
Johann von /Gemen/ II
Name prefix
Jonker, Heer te Gemen, pandheer van Recklinghausen, Heer van Bredevoort
Given names
Johann
Surname prefix
von
Surname
Gemen
Name suffix
II
Also known as
Johanne van /Ghemen/ Jan van /Ghemen
Birth
Birth of a sisterKunigonda von Gemen
1396

Birth of a sisterHenrica von Gemen
1397

Birth of a sisterCatharina von Gemen
1400
Birth of a sisterSophie von Gemen
1400
Schuld vereffening
Regest
June 4, 1405

Death of a maternal grandfatherWillem van Bronckhorst-Batenburg
March 12, 1410
Johann von Gemen is getuige bij de verkoop van een tuin in Bentheim
Regest
April 4, 1410
Verkoop goederen
Regest
November 6, 1415

MarriageOda van Horn en AltenaView this family
January 28, 1417
Death of a maternal grandmotherKunegonde van Meurs
1417

Sluiting van 7-jarig verbond
Regest
September 29, 1419

Sluiting van 7-jarig verbond
Oorkond
September 29, 1419

Ruil van goederen
Regest
June 23, 1422

Death of a fatherHenrick von Gemen III
March 26, 1424
Verkoop van goederen
Regest
November 1, 1424

Leengoederen 1429

Leenakten between 1426 and 1436

Recht van doorverkoop
Regest
April 9, 1426

Aankoop van kinderen
Regest
June 16, 1426

Aankoop goederen
Regest
November 22, 1426

Protest tegen aanklacht
Regest
October 10, 1427

Aankoop landgoed met horigen
Regest
June 23, 1428

Schadeloosstelling voor borgtocht November 15, 1428

Aankoop van landgoed en horigen
Regest
January 15, 1429

Aankoop en ruil van goederen, tienden en horigen
Regest
January 15, 1429

Verpachting
Regest
March 20, 1429

Aankoop van hof en land
Regest
March 24, 1429

Stichting klooster (Nazareth) in Bredevoort
Regest
October 31, 1429

Belening van kotten
Regest
February 12, 1430

Verkoop van land
Regest
February 24, 1430

Aankoop tienden
Regest
May 8, 1430

Gunning van tienden en goederen
Regest
June 24, 1430

Betreffende het bestuur van Gelre
Charter
June 25, 1430

Controle van rekeningen van de burggraaf [van Nijmegen] Thomas Collart July 31, 1430

Rekening van Jacop van Ryemsdijck (als ambtman of kastelein van het huis te Oijen) van gelden door hem ontvangen van de rentmeester te Oijen en de tollenaar te Oijen en van daarvan gedane uitgaven August 1, 1430

Borgstelling
Schadelossstelling
September 16, 1430

Schadeloosstelling betreffende de Havikerwaard July 24, 1431

Bevestiging van pandschap
Regest
July 24, 1431

Pandbrief 1432

Belening met voogdij de burcht Gemen en over het stift Vreden
Afschrift
February 19, 1432

Belening met de burcht Gemen en de voogdij over het stift Vreden
Origineel
February 19, 1432

Regest April 30, 1432

Kwitantie voor Johan, heer van Ghemen December 13, 1432
Johan, heer van Gemen, ruilt tienden met het klooster Nazareth December 13, 1432

Aankoop van tienden
Regest
June 4, 1433

Verkoop van rente
Regest
August 10, 1433

Betreffende de twist tussen Henric, heer to Wyssche en Wyllem, heer ten Berghe, Bylant en to Hedele
Afschrift
March 14, 1434

Schuld bekentenis
Regest
June 9, 1434

Schadeloosstelling wegens borg
Regest
June 15, 1434

Verpachting van het hof Hemersbach im in het kerspel Uncgham
Regest
July 2, 1434

Betreffende een lening aan Hertog Arnold van Gelre October 24, 1434

Overdracht van leen
Regest
January 5, 1435

Verkoop van horigen door het klooster St. Mariengaerde zu Boerloe aan Junker Johan Herrn zu Gemen
Regest
January 17, 1435

Rekening controle (2) March 5, 1435

Note: Toezending van document GE_0001_0322.pdf op verzoek ivm grootte (101MB)
Kwitantie April 16, 1435

Verkrijging van het wederverkoopsrecht van de renten uit diverse erven in het kerspel Weseke, door Johann, heer te Gemen, zijn vrouw en kinderen
Regest
May 21, 1435

Belofte van hulp June 9, 1435

Akte waarbij Johan, heer van Ghemen, verklaart de hertog van Gelre te zullen steunen in zijn oorlog met de hertog van Berg June 9, 1435

Note: N.B. Druk: Nijhoff, Gedenkwaardigheden IV, 148.
Verkrijging van het recht van wederverkoop van de renten uit hoven in de kerspelen Stadtlohn en Sudlohn door Junker Johanne Herrn zu Ghemen
Regest
June 30, 1435

Rekening controle 3 July 13, 1435

Overdracht Bredevoort September 23, 1435

Oorkonde
Verkoop van een hooimaat tussen broers
November 3, 1435

Betreft de twist tussen de hertog van Gelre en de ridderschap January 14, 1436

Overeenkomst van wederkerige bijstand tegen de hertog
Regest
April 19, 1436

Diverse edelen en de regeringen van Zutphen, Doesburg, Doetinchem, Lochem en Groenlo (in kwartier Zutphen) verklaren dat zij het verbond bekrachtigen, dat met de drie andere kwartieren is afgesloten ter handhaving van hun rechten en ter verdediging tegen willekeur van de hertog April 19, 1436

Verkrijging van het recht van wederverkoop van de renten uit erven in de kerspelen Stadtlohn en Sudlohn door Junker Johanne Herrn zu Ghemen
Regest
May 27, 1436

Johan Herr zu Ghemen verklaard dat hij de burcht Gemen als leen van Herzog Adolp von Cleve, Grafen von der Mark ontvangt. Derck van Bronchorst Herr to Batenborich und tot Aenholte en Goesswyn Stecke zijn getuigen
Regest
January 20, 1438

Johan, heer te Ghemen, erkent, dat bisschop Roedolph de schade, hem toegebracht, gedeeltelijk heeft vergoed
Regest
August 14, 1438

Bisschop Rodolphe erkent een restschuld aan Johan, heer te Ghemen
Regest
August 19, 1438

Johanne Herrn zu Ghemen, koopt het goed Eesekynck in het kerspel Rede Bs. Rederbrugge
Regest
January 22, 1439

Huwelijkse voorwaarden bij het huwelijk van Heynrich, oudste zoon van Johann, heer te Gemen en Annen, dochter van Wilhem Herrn zu Wevelkoyven und zu Alffter, Erbmarschalls des Stifts von Köln
Regest
June 11, 1439

Marriage of a childHenrick von Gemen IV zu WevelinghovenAnna von WevelinghovenView this family
June 11, 1439
Regest: De abdis en alle ingezetenen van het klooster Nottelen verkopen een hoeveelheid bezittingen en renten aan Junker Johan Herrn zu Ghemen
Regest
July 22, 1439

Everwyn van Goeterswick Graf zu Benthem en Herr zu Steynvorde verkoopt het goed Lobbynck aan Johann, Heer te Ghemen
Regest
August 10, 1439

Johann, heer te Gemen verkoopt enige renten
Regest
November 12, 1439

Johann von Gemen verpand een rente van 30 goudgulden
Regest
November 12, 1439

Henrich, bisschop van Munster, verklaard dat Johan Herr zu Ghemen, Amtmann oppen Brame, rekenschap heeft afgelegd over de ambtsvoering van zijn vader Hinrich, Heer te Gemen en die van hemzelf
Regest
February 1, 1440

Ter oplossing van onderlinge strijd benoemen Johann von Alphen en Johann von Lembeck scheidsrechters.
Regest
March 14, 1440

Betreffende betaling van de schuld van bisschop Roedolph aan Johan, heer van Ghemen
Regest
April 3, 1440

Betreffende betaling van de schuld van bisschop Roedolph aan Johan, heer van Ghemen
Regest
April 3, 1440

Johann, Heer te Gemen beleend het erf Claelte in het kerspel Oldenberghe
Regest
June 14, 1441

Johan, heer te Gemen, koopt het goed Paewesgut in het kerspel Borken, dat al een Gemens leen was.
Regest
March 17, 1442

Johann, heer te Gemen, koopt het erf Tuschuesen in het kerspel Raesfelde
Regest
March 20, 1442

Rente op lening June 26, 1442

Geschil over de pandschap Grubbenvorst between 1441 and 1442

Schuldverklaring 1442

Betreffende een vete tussen Johan van Brempt en Johan van Ghemen May 22, 1442

Note: Fragment, 1442.05.22. 1 stuk

Fragment, 1442.05.22. 1 stuk N.B. Laatste blad van een rol.

Betreffende een lening aan Hertog Arnold van Gelre June 26, 1442

Koop van de heerlijkheid Katzhage
Regest
July 18, 1442

Event
Regest
July 25, 1442

Verkoop van de heerlijkheid Katzhage
Regest
December 12, 1442

Death of a sisterBarbara von Gemen
March 8, 1444

Kwijtschelding borgstelling June 12, 1444

Johann von Gemen verpand een rente van 28 goudgulden
Regest
September 9, 1444

Adolph, Hertog van Cleve, Graaf von der Mark, sluit een verdrag met Johann Heer te Ghemen, de laatste zegt ook toe zijn lenen van Kleef in ontvangst te nemen en te huldigen.
Regest
September 15, 1444

Adolph, Hertog van Cleve, Graaf von der Mark en zijn oudste zoon Johan von Cleve und von der Mark, stellen een beschermbrief op voor alle goederen van Johan Heer te Ghemen
Regest
September 16, 1444

Minuut: Schuldbekentenis van hertog Arnold voor Johan, heer van Ghemen September 17, 1444

Verzoening met hertog Arnold van Gelre December 20, 1444

Johan, Heer te Gemen, verkoopt een rente, zijn oudste zoon Hinrich staat borg
Regest
January 7, 1445

Losbrief van Johan Heer tot Ghemen voor Evert Paep den oude, Johan van Camphuisen, Evert Paep den jonge en Willem van Beuningen August 28, 1445

Henrich, bisschop te Munster, bevestigd aan johann, Heer te Gemen, de bezittingen die deze eerder van Bisschop Potho had ontvangen
Regest
May 3, 1446

Betreffende een niet betaalde schuld
Regest
July 10, 1446

Herman Tuschus, de vrijgraaf van de jonker van Gemen, verleent een doorverkoopsrecht op goederen.
Regest
October 11, 1446

Heer Johann zu Ghemen is medeopsteller van een akte, waarin Willem van Nesselrode en zijn gemalin Eva van Erensteyn, afzien van hun rechten op aan de Kartuizer gemeenschap geschonken goederen
Akte
October 27, 1446
Herman Tuschus, de vrijgraaf van jonker Johan, Heer van Gemen, bevestigd een verkoop van akkerland.
Regest
November 12, 1446

Antwoord van Johan van Gemen betreffende het pandschap Recklinghausen
Regest
November 24, 1446

Ontheffing borgstelling 1447

Dietrich II van Moers, Aartsbisschop van Keulen enz. maakt aan de burgemeester, raad en bewoners van Recklinghausen bekend, dat hij de stad en het gebied als pand aan Johan van Gemen heeft overgedragen en dat alle inwoners voortaan aan hem gehoorzaamheid schuldig zijn.
Regest
March 10, 1448
Johann, Heer te Gemen en diens oudste zoon Hinrich zu Gemen, Heer te Wevelkaven, verkopen een rente.
Regest
August 30, 1448

Gerhart von Kleve, Graaf van de Mark, verklaard dat Johan van Gemen, zijn neef, zolang hij Landdrost van der Mark is, diverse andere ambten zal bekleden, waarvoor hij bovenop zijn Landdrost vergoeding nog 25 Oberländische Gulden en 25 malt haver zal ontvangen
'Regest
September 26, 1448

Johann, Heer te Gemen staat -met anderen- borg voor een schuld van 2200 Gulden van Aartsbisschop Dietrich II van Keulen.
Regest
November 6, 1448

Johann, Heer te Gemen staat -met anderen- borg voor een schuld van 2200 Gulden van Aartsbisschop Dietrich II van Keulen.
Regest
November 6, 1448

Huwelijksvoorwaarden voor het huwelijk van Heinrich zu Mer en Styne, dochter van Edwart van Gulich en van Gelre, bastaard February 1, 1449

De provost en het kapittel van de kerk te Vreden ruilen horigen met Johan, Heer te Gemen.
Regest
February 5, 1449

Jonker Johan, Heer te Gemen krijgt genoegdoening in zijn zaak tegen de stad Andernach
Regest
March 10, 1449

Johan, Heer te Gemen verklaard dat de schulden van de stad Andernach aan hem zijn voldaan
Regest
April 25, 1449

Kwitantie van Johan, Heer te Gemen, voor de door de stad (Andernach) terugbetaalde 647 Gulden
Regest
April 25, 1449

Het echtpaar Johan van Asbecke en Grete van der Schulenborch, schenken een van Jonker Johan, Heer te Gemen gekochte rente aan het Stift Varler
Regest
November 8, 1449

Wisseling van wastinzigen, namens heer Johan van Gemen II
Namens Heer Johan van Gemen
May 23, 1450
De provost en het kapittel van de kerk te Vreden ruilen horigen met Johan, Heer te Gemen.
Regest
August 31, 1450

Event
Regest
October 21, 1450

betreffende Hendrik Ingen Zalem’s zaak en betreffende in het Kleefse vastgehouden burgers van Arnhem
Brief van Johan, heer van Ghemen (raad), aan Johan van Boitbergen, erfmaarschalk, en Elbert van Eyll, drost (van Gelre)
1450

Note: N.B. Eerste regels onleesbaar. Datering: Elbert II en III van Eyll zijn resp. ca. 1430-1449 en 1450-…

N.B. Eerste regels onleesbaar. Datering: Elbert II en III van Eyll zijn resp. ca. 1430-1449 en 1450-1452 drost (inv.nrs. 3857-3872; Frankewitz, Aemter, 201-205). Elbert III is pas in 1499 overleden; Johan, heer van Ghemen komt in Nijhoff, Gedenkwaardigheden IV voor 1430-1455.

Johan, Heer te Gemen, die het Huis te Dülmen van de Aartsbisschop van Keulen heeft, geeft een kwitantie voor de ontvangst van 181 Gulden die hij heeft betaald voor paarden bij verschillende gelegenheden.
Regest
February 1, 1451

Johann, Heer te Gemen en diens zoon Hinrich, stellen een vrijwaring op voor Johan van Lembeck, die voor hen borg stond bij Gerd van Keppel
Regest
April 11, 1451

Event
Regest
September 28, 1451

Transcript van een akte van vestiging van een rente October 11, 1451

De zoons van Hinrich van den Loe zijn 100 Rhijnse Guldens schuldig aan Gerhard, de rentmeester van Heer Johann van Gemen in Vest Recklinghausen
Regest
March 17, 1453
Oorkonde
von wegen des Junkers, Johann Herrn zu Ghemen
May 7, 1453

Johan en Hinrich, Heren te Gemen, garanderen de stad Borken en haar inwoners, dat hen geen schade vanuit Ramsdorf zal worden aangedaan, sinds Ramsdorf in het bezit is gekomen van Walraven van Moers en diens aanhangers
Regest
September 26, 1453
Leenman December 20, 1454

Financiële ondersteuning van hertog Arnold (minuut) December 21, 1454

Financiële ondersteuning van hertog Arnold (akte) December 21, 1454

Betreffende schadeloosstelling voor borgen
Regest
April 23, 1455

Aanmaning tot betaling van de stad Arnhem May 3, 1455
Ondersteuning van hertog Arnold May 25, 1455

Overdracht van schulden, rechten en aanspraken aan Udo van Wollen, door zijn moeder en zuster July 9, 1455
Dietrich (II van Moers) Aartsbisschop van Keulen, geeft zijn neef Johan, Heer te Gemen, toestemming om in Waltrop voor 200 Rijnse Guldens een windmolen te bouwen, voor de duur van het pandschap
Regest
February 15, 1456

Regest: Johann, Heer te Ghemen, verklaard dat het Domkapittel [van Keulen] hem voor een lening van 7750 Rijnse Guldens, de dorpen Erpel en Worringen in bruikleen heeft gegeven, om daaruit een jaarlijks pensioen van 600 Gulden te verkrijgen, tot aan de gehele aflossing. Transfix: De jonge Graaf Heinrich von Nassau, Heer te Beilstein en Johann von Nesselrode verklaren, dat hun oom en zwager Heinrich von Ghemen hen de afgesproken vergoeding heeft gegeven. [8-3-1459]
Twee gebeurtenissen
November 25, 1456

Aartsbisschop en keurvorst Dietrich van Keulen verklaard dat de gelden voor het inlossen van het pandschap Recklinghausen klaar ligt, om, na overlegging van de kwitantiën, overgedragen te worden aan Wilhelm van Nesselrode, landdrost van den Berg, vertegenwoordiger van Johan, Heer te Gemen
Regest
March 8, 1458
Birth of a sonHenrick von Gemen IV zu Wevelinghoven

Birth of a daughterCatharina von Gemen

Birth of a sonWillem von Gemen

Birth of a daughterJohanna von Ghemen

Birth of a daughterKunegund von Gemen

Death of a motherCatharina Elisabeth van Bronckhorst

Death 1458

Henrick heer te Ghemen en Wevelkaven, bevestigt een schenking aan het klooster te Nazareth (Schaer bij Bredevoort) October 30, 1477 (19 years after death)

Betreffende het pandheerschap van Bredevoort 1550 (92 years after death)

Family with parents
father
Het zegel van Hendrick (Heinrich) von Gemen dd. 4-4-1402
1424
Death: March 26, 1424Gemen, Borken, Noordrijn-Westfalen, Duitsland
mother
1366
Birth: 1366 26Borculo, Berkelland, Gelderland, Nederland
Death:
Civil marriage Civil marriageJanuary 24, 1391Gemen, Borken, Noordrijn-Westfalen, Duitsland
3 years
sister
Foto materiaal/Personen/Gemen, von, Barbara, 1393-1444/Barbara van Gemen, Gelders archief.jpg
13931444
Birth: 1393 27Gemen, Borken, Noordrijn-Westfalen, Duitsland
Death: March 8, 1444
himself
Het zegel van Johan II, heer van Gemen dd. 16-4-1435
1458
Birth: Gemen, Borken, Noordrijn-Westfalen, Duitsland
Death: 1458
sister
2 years
sister
2 years
sister
4 years
sister
1400
Birth: 1400 34Gemen, Borken, Noordrijn-Westfalen, Duitsland
Death:
1 year
sister
1400
Birth: 1400 34Gemen, Borken, Noordrijn-Westfalen, Duitsland
Death:
Father’s family with Maria van Horn
father
Het zegel van Hendrick (Heinrich) von Gemen dd. 4-4-1402
1424
Death: March 26, 1424Gemen, Borken, Noordrijn-Westfalen, Duitsland
step-mother
Marriage Marriage
Mother’s family with Hendrik von Wisch
step-father
mother
1366
Birth: 1366 26Borculo, Berkelland, Gelderland, Nederland
Death:
Marriage Marriage
half-brother
1488
Birth:
Death:
Family with Oda van Horn en Altena
himself
Het zegel van Johan II, heer van Gemen dd. 16-4-1435
1458
Birth: Gemen, Borken, Noordrijn-Westfalen, Duitsland
Death: 1458
wife
1385
Birth: 1385 27 25Horn, Duitsland
Death:
Marriage MarriageJanuary 28, 1417Horn, Duitsland
son
Zegel van Heinrich von Ghemen zu Wevelinckhoven dd. 1482
1492
Birth: Gemen, Borken, Noordrijn-Westfalen, Duitsland
Death: 1492Gemen, Borken, Noordrijn-Westfalen, Duitsland
daughter
1493
Birth: Horn, Duitsland
Death: 1493Mariendaal, Arnhem, Gelderland, Nederland
son
Birth:
Death:
daughter
Birth:
Death:
daughter
Rekening controle (2)

Toezending van document GE_0001_0322.pdf op verzoek ivm grootte (101MB)

Akte waarbij Johan, heer van Ghemen, verklaart de hertog van Gelre te zullen steunen in zijn oorlog met de hertog van Berg

N.B. Druk: Nijhoff, Gedenkwaardigheden IV, 148.

Betreffende een vete tussen Johan van Brempt en Johan van Ghemen

Fragment, 1442.05.22. 1 stuk N.B. Laatste blad van een rol.

betreffende Hendrik Ingen Zalem’s zaak en betreffende in het Kleefse vastgehouden burgers van Arnhem

N.B. Eerste regels onleesbaar. Datering: Elbert II en III van Eyll zijn resp. ca. 1430-1449 en 1450-1452 drost (inv.nrs. 3857-3872; Frankewitz, Aemter, 201-205). Elbert III is pas in 1499 overleden; Johan, heer van Ghemen komt in Nijhoff, Gedenkwaardigheden IV voor 1430-1455.

Sluiting van 7-jarig verbond
Leenakten
Schadeloosstelling voor borgtocht
Betreffende het bestuur van Gelre
Controle van rekeningen van de burggraaf [van Nijmegen] Thomas Collart
Rekening van Jacop van Ryemsdijck (als ambtman of kastelein van het huis te Oijen) van gelden door hem ontvangen van de rentmeester te Oijen en de tollenaar te Oijen en van daarvan gedane uitgaven
Borgstelling
Schadeloosstelling betreffende de Havikerwaard
Pandbrief
Kwitantie voor Johan, heer van Ghemen
Johan, heer van Gemen, ruilt tienden met het klooster Nazareth
Betreffende de twist tussen Henric, heer to Wyssche en Wyllem, heer ten Berghe, Bylant en to Hedele
Betreffende een lening aan Hertog Arnold van Gelre
Kwitantie
Akte waarbij Johan, heer van Ghemen, verklaart de hertog van Gelre te zullen steunen in zijn oorlog met de hertog van Berg
Rekening controle 3
Oorkonde
Betreft de twist tussen de hertog van Gelre en de ridderschap
Diverse edelen en de regeringen van Zutphen, Doesburg, Doetinchem, Lochem en Groenlo (in kwartier Zutphen) verklaren dat zij het verbond bekrachtigen, dat met de drie andere kwartieren is afgesloten ter handhaving van hun rechten en ter verdediging tegen willekeur van de hertog
Diverse edelen en de regeringen van Zutphen, Doesburg, Doetinchem, Lochem en Groenlo (in kwartier Zutphen) verklaren dat zij het verbond bekrachtigen, dat met de drie andere kwartieren is afgesloten ter handhaving van hun rechten en ter verdediging tegen willekeur van de hertog
Geschil over de pandschap Grubbenvorst
Schuldverklaring
Betreffende een vete tussen Johan van Brempt en Johan van Ghemen
Betreffende een lening aan Hertog Arnold van Gelre
Kwijtschelding borgstelling
Minuut: Schuldbekentenis van hertog Arnold voor Johan, heer van Ghemen
Verzoening met hertog Arnold van Gelre
Verzoening met hertog Arnold van Gelre
Losbrief van Johan Heer tot Ghemen voor Evert Paep den oude, Johan van Camphuisen, Evert Paep den jonge en Willem van Beuningen
Heer Johann zu Ghemen is medeopsteller van een akte, waarin Willem van Nesselrode en zijn gemalin Eva van Erensteyn, afzien van hun rechten op aan de Kartuizer gemeenschap geschonken goederen
Huwelijksvoorwaarden voor het huwelijk van Heinrich zu Mer en Styne, dochter van Edwart van Gulich en van Gelre, bastaard
Kwitantie van Johan, Heer te Gemen, voor de door de stad (Andernach) terugbetaalde 647 Gulden
betreffende Hendrik Ingen Zalem’s zaak en betreffende in het Kleefse vastgehouden burgers van Arnhem
Transcript van een akte van vestiging van een rente
Oorkonde
Financiële ondersteuning van hertog Arnold (minuut)
Financiële ondersteuning van hertog Arnold (akte)
Aanmaning tot betaling van de stad Arnhem
Ondersteuning van hertog Arnold
Ondersteuning van hertog Arnold
Overdracht van schulden, rechten en aanspraken aan Udo van Wollen, door zijn moeder en zuster
Regest: Johann, Heer te Ghemen, verklaard dat het Domkapittel [van Keulen] hem voor een lening van 7750 Rijnse Guldens, de dorpen Erpel en Worringen in bruikleen heeft gegeven, om daaruit een jaarlijks pensioen van 600 Gulden te verkrijgen, tot aan de gehele aflossing. Transfix: De jonge Graaf Heinrich von Nassau, Heer te Beilstein en Johann von Nesselrode verklaren, dat hun oom en zwager Heinrich von Ghemen hen de afgesproken vergoeding heeft gegeven. [8-3-1459]
Henrick heer te Ghemen en Wevelkaven, bevestigt een schenking aan het klooster te Nazareth (Schaer bij Bredevoort)
Betreffende het pandheerschap van Bredevoort
Media object